Ambulante begeleiding

Boomerang Zorg, gevestigd in Amsterdam, levert gespecialiseerde ambulante begeleiding aan jongeren die hulp nodig hebben bij het navigeren door hun dagelijks leven. Door zich te richten op de jeugdzorg, speelt Boomerang Zorg een cruciale rol in de ondersteuning van jongeren die geconfronteerd worden met verschillende uitdagingen zoals psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen of moeilijkheden thuis of op school.

In de ambulante begeleiding van Boomerang Zorg, wordt hulp geboden daar waar het nodig is: in de eigen omgeving van de jongere. Deze benadering biedt de mogelijkheid om praktische en effectieve strategieën aan te leren in een vertrouwde setting. Hierbij kan gedacht worden aan het leren omgaan met emoties, het verbeteren van sociale vaardigheden of hulp bij het regelen van dagelijkse zaken.

Op maat begeleiding

Bij Boomerang Zorg staat de jongere centraal. Er wordt gewerkt met een op maat gemaakt plan waarin de individuele behoeften en doelen van de jongere worden opgenomen. Door deze gepersonaliseerde en holistische aanpak, is Boomerang Zorg in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid en het welzijn van jongeren in Amsterdam.

Wij bieden ambulante begeleiding met een gemiddelde duur van 9 tot 12 maanden. Indien nodig wordt het traject verlengd.

Boomerang Zorg

Mail: info@boomerangzorg.nl
Algemeen nummer: 020 358 67 39
(Voor noodgevallen kies optie 1)

Vestiging Tijnmuiden 34
020 760 38 68

Vestiging Tijnmuiden 36
020 760 38 68

Vestiging Florijn 9
020 238 69 69