Diagnostiek

Wij zijn een gecontracteerde specialistische jeugdhulpaanbieder voor jongens tussen de 13 en 27 jaar. De zorg wordt geleverd in een kleinschalige woonvoorziening (24 uurs zorg) en in enkele gevallen ambulant. De problematiek van de jongeren bestaat uit: LVB, (ernstige) gedragsproblematiek, trauma- en hechtingsproblematiek, politie- en justitiecontacten en problemen op sociaal domein.

Iedere cliënt is uniek en heeft daarom een eigen, specifieke begeleiding nodig. Boomerang kijkt naar de zorgbehoeften en stippelt hierna gezamenlijk met de cliënt een traject uit. Het traject zal gaan met vallen en opstaan. Dit is niet erg, Boomerang Zorg zal dit oppakken door middel van gesprekken en begeleiding en gaat samen met de jongere kijken hoe het in de toekomst wel goed kan gaan.

We creëren een omgeving waarin de jongere kan leren, fouten mag maken en waar hij/zij zich kan ontwikkelen. Wij communiceren duidelijk en tijdig naar de jongere en wanneer nodig naar betrokken partijen.

Diagnose en behandelplan

Diagnostiek speelt een sleutelrol in de jeugdzorg die Boomerang Zorg levert in Amsterdam. Een correcte en volledige diagnose stelt hen in staat om effectieve behandelplannen te ontwikkelen, afgestemd op de specifieke behoeften van elke jongere.

Bij Boomerang Zorg beginnen ze met een uitgebreide intakeprocedure. Tijdens deze fase worden er gestructureerde gesprekken gevoerd en verschillende beoordelingsinstrumenten gebruikt om een holistisch beeld van de jongere te krijgen. De evaluatie kan aspecten omvatten zoals fysieke gezondheid, psychische gesteldheid, gedrag, ontwikkeling en sociaal-emotionele factoren.

Na de initiële beoordeling werkt het multidisciplinaire team van Boomerang Zorg samen om de verzamelde informatie te interpreteren en een diagnose te stellen. Dit proces kan ook omvatten dat er extra specialisten worden geraadpleegd, zoals kinderpsychiaters of neurologen, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

Elke diagnose bij Boomerang Zorg is een startpunt voor zorg en wordt regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat het behandelplan blijft aansluiten bij de veranderende behoeften van de jongere. Dit toegewijde en gedetailleerde diagnostische proces onderstreept de inzet van Boomerang Zorg voor gepersonaliseerde zorg, waardoor ze jongeren kunnen helpen hun volledige potentieel te bereiken.

Boomerang Zorg

Mail: info@boomerangzorg.nl
Algemeen nummer: 020 358 67 39
(Voor noodgevallen kies optie 1)

Vestiging Tijnmuiden 34
020 760 38 68

Vestiging Tijnmuiden 36
020 760 38 68

Vestiging Florijn 9
020 238 69 69