Verblijf

Onze integrale begeleiding is gericht op herstel en draagt bij aan de kwaliteit van het leven en het welzijn van de cliënt. Ons doel is om de huidige vorm van zorg door te zetten voor de jongvolwassenen binnen Beschermd Verblijf. Bij Beschermd Verblijf heeft de cliënt een eigen kamer en maakt hij of zij gebruik van een gemeenschappelijke ruimte.

Er is 24/7 begeleiding aanwezig en de cliënt verblijft met 5 tot 10 anderen op een groep. Binnen de categorie regulier wordt een toekomstplan opgesteld dat perspectief biedt op uitstroom naar lichtere vormen van zorg. De categorie intensief valt onder een zwaarder regime. Gezien de hulpverleningsbehoefte en de beperkte mate van zelfredzaamheid is daar 24-uurstoezicht nodig om crisis en overlast te voorkomen en te stabiliseren. Het accent van onze dienstverlening ligt op de intensieve vorm van begeleiding.

In elke evaluatie met de cliënt stellen we samen vast of we de juiste intensiteit van zorg aanbieden en schalen we in overleg op of af. Boomerang Zorg biedt cliënten dagritme en structuur door het samen vormgeven van zinvolle dagbesteding en vrijetijdsbesteding en versterken van het contact met het netwerk. Op één verblijfplek leveren we maatwerk voor verschillende cliënten binnen individuele trajecten. We betrekken de cliënt continu bij het tot stand komen en uitwerken van de eigen doelen. Per cliënt verschilt de behoefte aan type verblijfsvorm en begeleiding.

Boomerang Zorg

Mail: info@boomerangzorg.nl
Algemeen nummer: 020 358 67 39
(Voor noodgevallen kies optie 1)

Vestiging Tijnmuiden 34
020 760 38 68

Vestiging Tijnmuiden 36
020 760 38 68

Vestiging Florijn 9
020 238 69 69