Aanmelden kan door het onderstaande aanmeldformulier te downloaden en deze volledig ingevuld sturen naar [email protected]

Belangrijk:

  1. De aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als het aanmeldformulier volledig is ingevuld en alle gewenste bijlagen aanwezig zijn.
  2. Na ontvangst sturen wij een ontvangstbevestiging. Naar aanleiding van de aangeleverde informatie zullen we beoordelen of er sprake is van een contra-indicatie en bekijken we of je past binnen de huidige samenstelling van de leefgroepen. Dit screeningsproces neemt maximaal 3 weken tijd in beslag. We zullen je binnen deze tijd informeren of we over gaan tot plaatsing of dat er op dit moment geen geschikte plek beschikbaar is.
  3. De datum van het indicatiebesluit is het uitgangspunt voor de wachtlijstdatum.
  4. Mocht u vragen hebben, neem dan telefonisch contact op met onze medewerkers van de intake.