Financiën

Sinds 2018 zijn we gecontracteerd voor de jeugdwet in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland voor (hoog)specialistische jeugdhulp en SJSO. Bij overige gemeentes kunnen er IBO’s ingezet worden.

Inmiddels zijn we ook een van de gegunde contractpartijen voor de Wlz, waarmee we uitstroomplekken voor onze cliënten garanderen. Hierdoor bieden wij continuïteit van zorg: cliënten ontvangen zorg vanuit dezelfde uitgangspunten en organisatie, waarmee we het risico dat cliënten terugvallen in hun ontwikkeling en problematiek sterk verminderen. Door integrale zorg aan te bieden, ook na overgang van jeugd naar volwassenenketen, bewegen wij optimaal en flexibel mee met de vraag van de cliënt en de ontwikkelingen binnen het stelsel.

Boomerang Zorg biedt vanaf 2022 het volledige aanbod voor LVB-cliënten zelf aan, inclusief forensische begeleiding en behandeling en zorg in het kader van de Wlz. Samen met onze samenwerkingspartner Multi Plus Zorg is Boomerang Zorg een van de kernpartners binnen de (hoog)specialistische jeugdhulp. We werken nu al intensief samen met de gemeente, andere gegunde aanbieders, ketenpartners en buurtteams. In deze capaciteit geven we mede vorm aan het nieuwe zorgstelsel in Amsterdam en omgeving. Ons speerpunt daarbij is de samenwerking binnen het werkveld te versterken in het kader van de 18-/18+ problematiek.

Boomerang Zorg

Mail: info@boomerangzorg.nl
Algemeen nummer: 020 358 67 39
(Voor noodgevallen kies optie 1)

Vestiging Tijnmuiden 34
020 760 38 68

Vestiging Tijnmuiden 36
020 760 38 68

Vestiging Florijn 9
020 238 69 69