klachtenportaal-zorg-logo-min

Boomerang Zorg is verplicht om u de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over de door ons geleverde zorg. Dit komt voort uit de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Wij hebben de klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg.

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan tot zelfs een klacht. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van zorgverlening, de bejegening en het nakomen van gemaakte afspraken tussen u en Boomerang Zorg.

De klachtenprocedure zoals hieronder beschreven is een standaardprocedure van “Klachtenportaal Zorg’. De basis van de klachtenbehandeling is dat zij samen met u beoordelen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossing.

Een klacht over Boomerang Zorg kan als volgt worden ingediend:

Vermeldt bij het indienen van de klacht onze naam “Boomerang Zorg” en ID-nummer:

Ook voor het stellen van vragen kunt u terecht bij het “Klachtenportaal Zorg”