Boomerang Zorg biedt huisvesting en begeleiding aan jongens tussen 13-27 jaar met gedragsproblemen. Wij stellen het welzijn van het individu voorop. Ons beleid is het stimuleren en dirigeren van de doelgroep richting zelfregie.

Wij van Boomerang Zorg gaan uit van de holistische visie binnen de zorg. Dat wil zeggen dat wij de mens als onderdeel zien van het geheel, in dit geval de maatschappij. Daarbij verliezen we de verschillende behoeftepatronen per individu niet uit het oog. Onze taak is het verbinden van het individu met het groter geheel.

Het is hierbij onze ervaring dat een positieve benadering – dat ook ten grondslag ligt aan het door ons toegepaste sociaal competentiemodel – heel goed werkt en uiteindelijk voor iedereen het meeste oplevert, zowel voor de cliënt als de mensen om hem heen. ‘Want positieve energie komt altijd terug!’

logo2