Nieuwe-doelen-min

Bij Boomerang Zorg maken we gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix. Enerzijds om te kunnen bepalen in hoeverre de cliënt bij binnenkomst zelfredzaam is en dus zijn zorgbehoeften goed in kaart te kunnen brengen. En anderzijds is het een goed middel om als handvat voor het begeleidingstraject te gebruiken. Om steeds opnieuw te kunnen evalueren wat de vorderingen zijn binnen de matrix en om duidelijk naar een eindpunt toe te kunnen werken.

Het werkt als volgt: als een jongere bij ons binnenkomt doen we een zogenaamde nul-meting aan de hand van stellingen op het gebied van 13 domeinen, zoals ’huisvesting’, ‘middelengebruik’, ‘maatschappelijke participatie’, ‘huiselijke relaties’ en ‘geestelijke gezondheid’. Aan de hand van de totaalscore van al deze gebieden kunnen we bepalen hoe zelfredzaam iemand is en hoeveel en wat voor begeleiding er precies nodig is.

De mentor en/of gedragswetenschapper gaat dan met de jongere in gesprek over de uitslag en vraagt om toelichting. Vervolgens worden er doelen opgesteld waar de jongere de komende tijd aan wil gaan werken. De zelfredzaamheidsmatrix is daarin deels leidend. Hieronder is schematisch weergeven hoe een beoordeling van de zelfredzaamheid op een domein komt.

Schematisch weergave
hoe een beoordeling van de zelfredzaamheid op een domein komt.