Voordat je je aanmeldt bij Boomerang Zorg is het goed om inzicht te hebben in onze werkwijze. Lees hieronder meer over de aanmeldprocedure, de manier van begeleiding van de verschillende cliënten en groepen.

Hulpaanvraag

Indien je wilt weten of je in aanmerking komt voor een plek bij Boomerang Zorg neem dan contact op met het ouder-en-kindteam in je wijk. De hulp- of indicatie-aanvraag verloopt meestal als volgt:

Een cliënt die hulp nodig heeft gaat naar het ouder-en-kindteam bij hem in de buurt, wijk, of gemeente. Vervolgens vult hij samen met het ouder-en-kindteam zijn gedetailleerde hulpvraag in op de website ikzoekjeugdhulp.nl. Hij geeft dan aan dat hij begeleiding zoekt en wat voor beperking of problemen hij heeft (zoals een verstandelijke beperking of gedragsproblematiek). Op basis hiervan krijg de cliënt een aantal instellingen en organisaties te zien die hem zouden kunnen helpen en waarmee hij - of het ouder-en-kindteam contact kan opnemen.

Zorg op maat

Wij zijn een gecontracteerde specialistische jeugdhulpaanbieder voor jongens tussen de 13 en 27 jaar. De zorg wordt geleverd in een kleinschalige woonvoorziening (24 uurs zorg) en in enkele gevallen ambulant. De problematiek van de jongeren bestaat uit: LVB, (ernstige) gedragsproblematiek, trauma- en hechtingsproblematiek, politie- en justitiecontacten en problemen op sociaal domein. Iedere cliënt is uniek en heeft daarom een eigen, specifieke begeleiding nodig. Boomerang kijkt naar de zorgbehoeften en stippelt hierna gezamenlijk met de cliënt een traject uit. Het traject zal gaan met vallen en opstaan. Dit is niet erg, Boomerang Zorg zal dit oppakken door middel van gesprekken en begeleiding en gaat samen met de jongere kijken hoe het in de toekomst wel goed kan gaan. We creëren een omgeving waarin de jongere kan leren, fouten mag maken en waar hij/zij zich kan ontwikkelen. Wij communiceren duidelijk en tijdig naar de jongere en wanneer nodig naar betrokken partijen.

Behandeling

Sommige jongeren hebben meer nodig dan alleen begeleiding en ondersteuning. Zij lopen op verschillende leefgebieden vast en kunnen hier niet zonder professionele hulp iets veranderen. Bij deze jongens wordt behandeling geïndiceerd. Als het onduidelijk is waar de klachten en problemen precies vandaan komen wordt er diagnostisch onderzoek verricht. Aan de hand hiervan wordt een passende behandeling ingezet. Behandelingen die veelvuldig worden ingezet zijn cognitieve therapie, emotieregulatie, sociale vaardigheidstrainingen, traumaverwerking, EMDR, schematherapie, systeemgesprekken en ouderbegeleiding.

Profielen

De opgestelde doelen en gewenste resultaten, zoals opgesteld in het perspectiefplan, hangen samen met met benodigde intensiteit van de jeugdhulp. Iedere cliënt is uniek, wat ook betekent dat er steeds goed gekeken moet worden naar de beste benadering en de vereiste duur van de begeleiding. Grof gezien zijn er vier intensiteiten, of profielen:

 

Korte duur (maximaal 12 maanden)

1) Kortdurend licht

Deze cliënten hebben slechts korte tijd hulp nodig van een lage intensiteit. Er is hierbij een reëel zicht op ontwikkeling en herstel. In de meeste gevallen kunnen deze cliënten na een jaar alweer goed meedraaien in de maatschappij.

2) Kortdurend zwaar

Ook cliënten in deze categorie kunnen zich zodanig herstellen dat ze volledig redzaam zijn, al is hier veel meer begeleiding nodig. Er is hierbij sprake van zware problematiek, die moeilijk te behandelen is. Maar met voortdurende, zeer intensieve begeleiding is beter worden wel degelijk een optie.

 

Langdurig (minimaal 12 maanden)

3) Verblijf 4

Bij deze groep is er een chronische vorm van ondersteuning nodig, die (levens)lang kan duren, maar niet intensief is. Het hoofddoel is stabiliseren maar beter worden of herstellen kan onderdeel zijn van de inzet van de hulp.

4) Verblijf 5

De laatste en zwaarste groep heeft zowel intensieve als langdurige begeleiding nodig, soms zelfs de hele dag. Deze cliënten hebben een zware problematiek, waarbij herstellen vaak geen optie is. In de twee duurzame groepen ligt een geestelijke beperking vaak ten grondslag aan de problematiek. Het doel is hier vooral: stabiliseren.